Batterivedlikehold

Veiledning for bruk og vedlikehold av batterier

 

For at batterier skal fungere på tilfredsstillende måte gjennom hele sin levetid er det viktig at det pleies og vedlikeholdes på riktig måte. Nedenfor finner du noen av de viktigste punktene i denne sammen heng.

 

  1. 1.     Vedlikehold og bruk:

 

1.1 Batterier skal være rene og tørre: Støv/skitt og fuktighet på batteriet kan medføre krypstrøm og øke sjansen for selvutladning.

 

1.2 Kontroller at alle tilkoblinger til batteripolene er godt tilskrudd.

Oksiderte og/eller skitne poler og dårlig festede forbindelser kan medføre spenningsfall, varmeutvikling i tilkoblinger og kabler samt gjøre skade på batteriet.

 

1.3 Unngå hyppige dyputladninger.

Under vises hvilke dyputladninger de ulike batterityper regelmessig kan tåle.

Få dyputladninger skader ikke, forutsatt at batteriet snarest lades opp igjen og ikke blir stående i mer eller mindre utladet stand.

 

-          Startbatterier kan lades ut til ca. 75% av kapasitet gjenstår

-          Marine/Caravan/Fritidsbatterier kan lades ut til ca. 50% av kapasitet gjenstår. Campingvogner vi leverer med batteri har denne typen.

-          AGM-batterier kan lades ut til ca. 35 % av kapasitet gjenstår. Bobiler vi leverer blir levert med batterier av denne typen.

-          GEL-batterier kan lades ut til ca. 20 % av kapasitet gjenstår.

 

1.4 Lad alltid batteriet snarest etter en utladning.

La aldri batteriet stå utladet da det risikerer å få permanente skader pga. sulfatering. Utladede batterier skal derfor alltid lades snarest mulig.

En måte å bestemme batteriets ladetilstand på er å måle batterispenningen (måler kan kjøpes billig på Class Ohlson) når batteriet er ubelastet (dvs. når batteriet har blitt koblet fra i minst 4 timer). Hvis hvilespenningen går under 12,4V må batteriet lades.

 

Ved gjentatte utladninger sulfaterer batteriet. Dette svekker batteriet hver gang det lades ut. Batteri produsenten garanterer ikke for batterier som har blitt utladet gjentatte ganger og vil derfor ikke dekkes av garanti.

 

 

 

 

1.5 Batteriets kapasiteter i Ah, Wh og CCA gjelder kun ved + 25°C.

For hver grad temperaturen senkes under +25°C vil alle batteriets oppgitte kapasiteter reduseres med ca. 1%.

 

  1. 2.     Oppbevaring:

 

2.1 Ved vinterlagring skal forbruksbatterier kobles fra i fulladet tilstand.

Små krypstrømmer kan på kort tid lade ut batteriet.

F.eks. en krypstrøm på 80 mA lader ut 2 Ah pr døgn, det tilsvarer 60 Ah pr måned!

 

2.2 Hold batteriet oppladet:

Oppladede batterier er en forutsetning for lang levetid og sikker funksjon.

For å holde batteriet tilfredsstillende ladet under lagring kan det enten lagres med vedlikeholds ladning eller lagres frakoblet og så lades senest når hvilespenningen faller til 12,4V.

 

2.3 Batterier skal lagres tørt og svalt, men frostfritt. (et full ladet batteri tåler - 65°C)

Behovet for oppladning minsker når batteriet lagres svalt. Selvutladningen halveres om temperaturen senkes med 10ºC og fordobles om temperaturen stiger med 10ºC.

 

Hvordan batterier påvirkes i kulde:

Batteri

 

Batterivedlikehold